Engels

Engels

De leerlingen krijgen vanaf groep 5 de Engelse taal aangeboden daar hoort ook schrijven en spreken bij. De beheersing hiervan is van wezenlijk belang in onze huidige maatschappij.

Bij het verlaten van de basisschool is er een goede basis gelegd voor het VO.

De Engelse leermethode heet: Take it easy. Onze leerlingen leren Engels door speelse activiteiten zoals het zingen van liedjes, taalspelletjes en woordjes nazeggen.

Meer informatie vindt u in onze schoolgids.