Engels

Engels

De leerlingen krijgen vanaf groep 1 de Engelse taal aangeboden. De beheersing hiervan is van wezenlijk belang in onze huidige maatschappij.

Het aanbieden van Engels aan onze allerjongste leerlingen doen wij, omdat de meest gevoelige periode om een vreemde taal te leren ligt tussen de 2-9 jaar. Bij het verlaten van de basisschool is er een goede basis gelegd voor het VO.

De Engelse leermethode heet: Take it easy. Onze leerlingen leren Engels door speelse activiteiten zoals het zingen van liedjes, taalspelletjes en woordjes nazeggen.

Vanaf groep 5 komt daar Engels schrijven en spreken bij.

Meer informatie vindt u in onze schoolgids.