Kunst& Cultuur

Kunst- & cultuur

Algemeen
Naast de cognitieve leergebieden heeft kunst- en cultuureducatie een belangrijke plaats in onze school. Muziek, beeldende vorming (waaronder handvaardigheid, tekenen en textiele werkvormen) hebben een vaste plek op het rooster. Ook theater en dans komen aan bod. Op deze manier kunnen kinderen hun talenten op het gebied van de kunsten ontdekken en ontwikkelen.
We proberen deze vakken zoveel mogelijk zinvol te laten aansluiten bij de thema’s van wereldoriëntatie zodat een betekenisvolle leeromgeving wordt gecreëerd.

Gedurende het schooljaar verzorgt elke groep een theatermiddag. Ouders worden uitgenodigd deze voorstelling te komen bezoeken.

Collage
De school gebruik van het aanbod van Collage. Deze organisatie maakt het ons mogelijk  om voorstellingen, concerten binnen en buiten de school te bezoeken. Jaarlijks worden musea bezocht en er worden regelmatig workshops door gastdocenten gegeven in de klassen.