Informatie voor nieuwe leerling

Informatie voor nieuwe leerling

Uw kind start eerdaags bij ons op school. Wij heten  u en uw kind(eren) van harte welkom en spreken de wens uit er samen een fijne basisschooltijd van te maken.

 In de afgelopen periode heeft u al veel informatie van ons gekregen.

 

 

Op de link Scholen op de kaart kunt u uitgebreide informatie vinden over de Flierefluiter en dit vergelijken met andere scholen.

 

Aanmelden nieuwe leerling

Aanmelden 4-jarige
Wanneer uw kind 2,5 jaar is kan vrijblijvend worden geïnformeerd naar een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Wanneer er plaats is in de kleutergroepen ontvangt u een interesseformulier die u kunt invullen. Een uitnodiging voor een intakegesprek ontvangt u wanneer uw kind 3,5 jaar oud is. Aan de hand van dit gesprek wordt bekeken of tot inschrijving kan worden overgegaan.

Op dit moment heeft De Flierefluiter in het gebouw ruimte voor 4 kleutergroepen. Door een grote toestroom hebben wij in het schooljaar 2022-2023 geen ruimte meer voor het aannemen van nieuwe kleuters. Voor het schooljaar 2023-2024/2024-2025 is eveneens geen ruimte voor nieuwe kleuters, waarbij broertjes en zusjes van leerlingen die reeds onderwijs ontvangen op De Flierefluiter voorrang krijgen op volgorde van aanmelding. Het is mogelijk om op een wachtlijst te worden geplaatst met vermelding van de datum van de interessevraag die pas ingaat als het kind de leeftijd heeft van 2,5 jaar. Wanneer zicht is op een plek in een kleutergroep wordt contact met u opgenomen en krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek. De inhoud van de wachtlijst wordt niet gedeeld.

Overstappen
Er zijn kinderen die door een verhuizing een overstap willen maken naar een andere school. In dat geval wordt er altijd contact opgenomen met de vorige school en nemen intern begeleider en directeur een beslissing over een mogelijke plaatsing. Hiervoor staat een termijn van 6 weken die met 4 weken kan worden verlengd. In onze schoolgids is opgenomen dat De Flierefluiter een maximale groepsgrootte heeft van 30 leerlingen om de kwaliteit van onderwijs te bewaken. Hiervan kan in bijzondere gevallen worden afgeweken waarbij naar de specifieke groep wordt gekeken. In het schooljaar 2022-2023 is er nog ruimte in de groepen 6. In de groepen 3, 4, 5, 7 en 8 hebben wij op dit moment geen plek meer om leerlingen toe te voegen.

Aanmelden
Als u uw kind wilt inschrijven vinden wij het belangrijk om persoonlijk met u en uw kind kennis te maken middels een inschrijf-/intakegesprek. Hierna kunt u een verzoek tot inschrijving indienen. De directie beoordeelt samen met de intern begeleider en de leerkracht of ons onderwijs goed aansluit bij de behoeften van uw kind. Wij vinden het als school van belang wanneer ouders een weloverwogen keuze maken ten behoeve van het onderwijs van hun kind. De Flierefluiter is bereikbaar via 036 - 531 23 32 of via info@flierefluiter.asg.nl.