Plaatsing NEO groep

De criteria voor plaatsing in een NEO groep vastgesteld door Passend Onderwijs Almere kunt u lezen in bijgevoegd document:

Klik hier om het document te downloaden.

Voor meer informatie over onze Neo groepen op de Flierefluiter kan u contact opnemen met  de intern begeleiding en de meer- en hoogbegaafde specialist van onze school Tel:036-5312332. of via e-mail: ib@flierefluiter.asg.nl