Plaatsing NEO groep

De criteria voor plaatsing in een NEO groep vastgesteld door Passend Onderwijs Almere:

1 - Harmonisch profiel met een IQ van 140 of hoger.
   - IQ tussen 130-140 of een disharmonisch profiel met een richtgetal tussen 130-140.

2   Uit observatie blijkt een zelfstandige leer- en werkhouding. De leerling is in staat om:
   - zelfstandig een taak uit te voeren en af te ronden
   - om te gaan met uitgestelde aandacht
   - in tweetallen/groepsverband opdrachten uit te voeren 

Een dossier t.b.v. toelating tot een NEO groep bestaat uit:

  • Volledige rapportage met capaciteiten onderzoek met IQ gegevens (niet ouder dan 2 jaar)
  • HGW Groeidocument of een OPP
  • Observatieverslag waarin werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren duidelijk zijn beschreven
  • Overzicht CITO leervorderingen

Voor meer informatie over onze Neo groepen op de Flierefluiter kan u contact opnemen met  de intern begeleiding en de meer- en hoogbegaafde specialist van onze school Tel:036-5312332. of via e-mail: ib@flierefluiter.asg.nl