Sport

Sport

Bewegingsonderwijs op de basisschool heeft onder meer als doel de motorische ontwikkeling van leerlingen te stimuleren. Wij geven gymlessen vanaf groep 1. Leerlingen krijgen door het beter leren bewegen een goede basis mee om later een actief leven te kunnen leiden en deel te kunnen nemen aan de bewegingscultuur.

Wij organiseren jaarlijks voor alle groepen een sportdag en organiseren Clinics om kennis te laten maken met de diverse sporten zoals tennis, basketbal, handbal, judo en voetbal. Wij doen actief mee aan een aantal buitenschoolse sportactiviteiten/-toernooien, zoals school schaken, schoolvoetbal, schoolhandbal.

Voor meer informatie over al onze sportactiviteiten verwijzen wij u naar de kalender.

Naast de reguliere gymlessen biedt ASG dit jaar naschoolse sport op diverse niveaus.

Inschrijven voor de lessen is mogelijk vanaf vrijdag 2 september op de website Sportencultuur.almere.nl. Hopelijk kunnen we ook dit jaar weer rekenen op jullie steun bij het promoten en vullen van de lessen. Hieronder vind je alle belangrijke informatie voor de komende periode.

Er is een promotiefilmpje gemaakt over de AKT lessen: 

https://www.youtube.com/watch?v=eSreNKqc1n8

Overige informatie

  • We hanteren het principe van vol is vol. Wel kan het kind op een wachtlijst komen.
  • Gedurende het hele schooljaar is het mogelijk om kinderen door te verwijzen of een uitnodiging te geven voor 1 van de lessen, mits er vrije plaatsen beschikbaar zijn uiteraard. Dit kun je nakijken op de website.
  • Kinderen schrijven zich in voor een heel schooljaar. Eerder stoppen mag.

AKT flyer

We hopen weer op heel veel aanmeldingen en willen je alvast bedankt voor je medewerking!

Voor vragen kunt u terecht bij meester Theo.