NEO-onderwijs

NEO-Onderwijs

Voor hoogbegaafde leerlingen is er in Almere NEO onderwijs. NEO groepen zijn altijd verbonden aan reguliere basisscholen. De Flierefluiter is één van de vier basisscholen die deze vorm van passend onderwijs biedt. Het onderwijs aan deze leerlingen is zo ingericht, dat zij zich kunnen ontwikkelen in hun eigen tempo en op eigen niveau.

Het Neo-onderwijs gaat uit van een andere benadering dan het reguliere onderwijs. Binnen het Neo-onderwijs wordt er top-down gewerkt. Het “ leren leren” staat hierbij centraal. Naast het reguliere aanbod bieden wij de leerlingen de vakken Frans (neo1), Spaans (neo2), schaken en science aan door vakdocenten.

Het spreekt voor zich dat de ontwikkeling van sociale vaardigheden van de leerlingen net zo belangrijk is als alle andere vakken.

In een NEO groep zitten 21 leerlingen. De leerlingen uit groepen 4, 5 en 6 en de leerlingen uit de groepen 7 en 8 zitten bij elkaar.