Wetenschap&Techniek

Wetenschap& techniek

Binnen Wetenschap en Techniek staat het ontwerpend en onderzoekend leren centraal. Dit betekent dat kinderen uitgedaagd worden om zelf oplossingen te zoeken voor (technische) problemen.

Zij doen dit niet door een boek te lezen over hoe het moet of doordat de leerkracht het voordoet, ze doen dat door zelf op onderzoek uit te gaan. Kinderen leren stap voor stap hoe ze een ontwerp kunnen maken voor een oplossing van het probleem. Vervolgens gaan ze aan de slag om hun plan uit te voeren. Soms lukt het en soms niet en dan wordt het ontwerp bijgesteld.

De kinderen zijn binnen de werkwijze van VierXwijzer al gewend om onderzoekend en ontwerpend te werken. Wij vinden het belangrijk dat deze vaardigheden nog verder ontwikkeld worden. Als kinderen goed onderzoekend en ontwerpend kunnen leren, zijn ze in staat zelfstandig tot creatieve oplossingen te komen. Deze vaardigheden zijn niet alleen te gebruiken bij techniek maar ook bij rekenen en taal!

 Het zijn vaardigheden die kinderen heel hard nodig hebben om zich in de 21ste -eeuwse samenleving te kunnen redden.