Lesmethodes

 

Lesmethodes

Binnen de Flierefluiter wordt er gewerkt met verschillende methodes om onderwijsdoelen te bereiken en de leerlingen uit te dagen om te leren. De methodes bieden een verscheidenheid van instructie en oefenvormen. De methodes geven ruimte om te differentiëren in lesaanbod. De differentiatie bestaat uit: de basisstof, extra stof en verdiepingsstof. Er wordt verder gedifferentieerd in meer of minder instructie en leertijd.

Methodes die wij inzetten:

Groep 1-2:           

Kleuterplein, VierKeerwijzer en Bas

Groep 3 t/m 8:   

Wereldoriëntatie: VierKeerwijzer,

Rekenen: Pluspunt 4 voor de groepen 3 t/m 8

Taal en spelling: Staal

Lezen: Veilig leren lezen, Leesparade 

Schrijven: Pennenstreken

Engels: Take it easy

Kunst- en cultuureducatie: Laat maar Zien!