Pestprotocol

Pestprotocol

Wij willen onze leerlingen een veilige leeromgeving bieden met een prettige en positieve sfeer.

Mocht er sprake zijn van pestgedrag dan worden de stappen van het pestprotocol
gevolgd om het pestgedrag aan te pakken.