Pestprotocol

Pestprotocol

Wij willen onze leerlingen een veilige leeromgeving bieden met een prettige en positieve sfeer.

Mocht er toch sprake zijn van pestgedrag dan worden de stappen van het pestprotocol gevolgd om het pestgedrag aan te pakken.