Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Onze Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vier leden, gekozen uit en door ouders en vier leden gekozen uit en door het schoolteam.

De Medezeggenschapsraad behartigt de collectieve belangen van ouders binnen de school en van de personeelsleden.

De gedetailleerde beschrijving van Medezeggenschap staat beschreven in de MR statuten. Deze zijn ter inzage bij de schooldirectie en het schoolbestuur.

Op de website kunt u de jaaragenda van de MR vinden. De vergaderingen worden aangekondigd op de website van de school en in de nieuwsbrief.