Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Welkom op de pagina van de Medezeggenschapsraad (MR) . Op deze pagina kunt u informatie vinden over (actuele) zaken rondom de MR. De MR van de Flierefluiter bestaat uit totaal acht leden: vier ouders, gekozen door ouders en vier personeelsleden gekozen door het schoolteam. Wij behartigen de collectieve belangen van ouders binnen de school en van de personeelsleden. Hierbij kunt u bijv. denken aan het meedenken over het beleid van de school, vaststellen schoolplan, bespreken van planningen en participeren bij sollicitatieprocedures.

De gedetailleerde beschrijving van medezeggenschap staat beschreven in de MR statuten. Deze zijn ter inzage bij de schooldirectie en het schoolbestuur. Een deel van onze vergadering schuift de directie aan. De MR bevraagt en adviseert de directie over de genoemde onderwerpen. Op de website kunt u de jaaragenda van de MR vinden. De vergaderingen worden aangekondigd op de website en in de nieuwsbrief. Mocht u deze bij willen wonen, dan bent u van harte welkom! 

Mocht u vragen of suggesties hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via mr@flierefluiter.asg.nl.
 

Notulen 2023-2024

notulen 16-04-2024
notulen 12-03-2024
notulen 16-01-2024
notulen 12-12-2023
notulen 14-11-2023
notulen 10-10-2023