Ouderraad

Ouderraad

De Ouderraad  zet zich, in samenwerking met het team van leerkrachten, in voor allerlei activiteiten in en rondom school.

U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, Kerst, sportevenementen, Kinderboekenweek en diverse overige projecten die met school te maken hebben. Deze en nog meer activiteiten worden betaald uit de ouderbijdrage.

Voor het schooljaar 2023- 2024 is de vrijwillige bijdrage vastgesteld op € 32,50 voor het 1e kind, € 30,00 voor het 2e kind en € 27,50 voor elk volgend kind uit het gezin. Meer informatie vindt u in de schoolgids.

Wilt u meer informatie over de Ouderraad of u wilt zich opgeven, dan kunt u zich aanmelden bij onze administratief medewerker Karin.