VierXwijzer

Werken met VierKeerwijzer:  Werken vanuit de motivatie van leerlingen

Onderzoekend en ontwerpend leren staat centraal binnen ons onderwijs. Tijdens  wereldoriëntatie (WO) wordt gewerkt met de uitgangspunten van Vierkeerwijzer. Onze visie is: ”Het werken vanuit de motivatie van leerlingen”.  

Het vak wereldoriëntatie bestaat uit aardrijkskunde, geschiedenis en  natuur en techniek. Tijdens deze vakken werken de leerlingen aan opdrachten die aansluiten bij de 8 intelligenties van Howard Gardner. Muziek en kunst en cultuur zit verweven in de lessen. 

In de ochtenden krijgen de leerlingen les in de basisvakken rekenen, taal, spelling en lezen. In de middagen werken de leerlingen aan WO. De leerlingen krijgen 1 keer per week een instructie les van de leerkracht en de leerlingen werken 2 middagen een uur aan de opdrachten.

Er is ruimte voor de eigen vragen van de leerlingen waar het uitgangspunt is: “Wat wil je leren over dit thema?” 
De leerlingen gaan doelgericht met de eigen onderzoeksvragen en vastgestelde vragen aan de slag. De doelen waaraan gewerkt wordt zijn gekoppeld aan de kerndoelen van het basisonderwijs. De leerlingen gaan onderzoekend en ontdekkend aan het werk om kennis eigen te maken. De leerkracht heeft hierbij een coachende rol.