Ouders in school

Ouderhulp

Ouderhulp is voor onze school heel belangrijk. Hoe meer ouders er komen helpen, hoe meer activiteiten we kunnen organiseren.

Wij vinden het belangrijk dat er goed contact is tussen de school en de ouders en proberen dit te bereiken door ouders zoveel mogelijk te betrekken bij allerlei schoolse activiteiten zoals bij excursies, lezen, bibliotheek, techniek of luizenpluizen.

Zonder de Ouderraad en hulp van actieve ouders zouden tal van activiteiten niet mogelijk zijn.