Teamscholing

Samenwerken en leren op de Flierefluiter

Het team van de Flierefluiter leert in een professionele leergemeenschap(PLG). In onze school is veel kennis en ervaring aanwezig  die de leerkrachten met elkaar kunnen delen. Dit gebeurt in de PLG waar leerkrachten hun werkwijze en resultaten  delen om het onderwijs te verbeteren.

De leerkrachten houden bordsessies waar ze doelen afspreken om het onderwijs  te verbeteren. Er worden samen lessen voorbereid. De leerkrachten komen regelmatig bij elkaar in de les en geven feedback om het leerkracht handelen te verbeteren.

Naast deze vorm van leren maken wij ook gebruik van talenten en specialistische kennis van de teamleden. Wij hebben o.a. expertise op het gebied van leerlingenzorg, muziek, bewegen, beeldende vorming, meer- en hoogbegaafd, meervoudige intelligentie, taal, lezen, rekenen, begeleiden van studenten en gedrag.

Vanuit de Almeerse Scholengroep nemen directie, leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers deel aan scholingsprogramma’s samen met collega’s van andere basisscholen en voortgezet onderwijs.