Ziekmelden

Ziekmelding

Als uw kind ziek is vragen wij u de absentie voor 8:30 uur of voor 13:15 uur door te geven via Ouderportaal of via ziekmelden@flierefluiter.asg.nl.
Wanneer een leerling zonder afmelding afwezig is, neemt de school contact met de ouders op.
Mocht een leerling zonder afmelden afwezig zijn dan noteren wij dat als ongeoorloofd verlof.