Ziekmelden

Ziekmelding

Als uw kind ziek is vragen wij u de absentie voor 8:30 uur of voor 13:15 uur door te geven via Ouderportaal.
Wanneer een leerling zonder afmelding afwezig is, neemt de school contact met de ouders op.
Mocht een leerling zonder afmelden afwezig zijn dan noteren wij dat als ongeoorloofd verlof.